TVN.HU felhasználók Blog bejegyzéseinek száma: 4447582 db
Találatok száma: 13
Előző Következő
Szent Rozália szűz 09.04 2020-09-04 09:44:43
SZENT ROZÁLIA Szicíliában grófi családba született 1130-ban. A fejedelmi udvarban nevelkedett, kényelem és pompa közt. Titokban mindezt otthagyta, ő az önmegtagadást, a magányt választotta. Egy elhagyatott helyen barlangba vonult. Később Palermó mellett a Monte Pellegrinón talált egy még ridegebb barlangot, abba költözött. Lába előtt terült el ekkor Palermó, a gazdag város, mind...
Szent Márton 2014-11-11 14:09:18
Szent Marton, Isten szolgaia...]* Ad notam Ur Isten teged dicsirunk es nyilván Szent Marton, Isten szolgaia, Es ö néki áldot papia, Boldog lön ö ki-mulása, Mert menyben lön nyugovása. Te az Christus szerelméirt, Lölködnek üdvösségéirt Mezételent az Istenért Be födösztél szent nevéirt. Szent életben nevelkettél, Sok csúdakat cselekedtél, Harom halottat tamasztal...
szeretettel 2011-11-19 10:41:25
TIZENEGYEDIK BESZÉLGETÉS arról, hogy nem baj, ha szegény az ember, a szegény is hótig él Vagy három esztendeig jártam Mojzes Pál bátyámhoz tavasszal szántani. Jól kihajtottak azok is, de én nem bántam, mert én mindig r...
szeretettel 2011-10-18 10:22:29
ESTERHÁZY PÁL: AZ FÖLDI ÁLLATOKRÓL VALÓ VERSEK Vadaknak királya, mit gondolsz, ki légyen, Ki az többi között igazságot tégyen, Többinél okosabb, erősebb is légyen, Higgyed, az oroszlány méltán elöl mégyen. Halljad...
p 2011-10-17 12:32:41
Gizella Lapu.................................................................. 2011-10-16 12:54:12 Petrőczy Kata Szidónia - XXIX. Más. Nótája: Az Múzsák szállási... Az ki vízbehaló, lelkét kiajánló habhoz kap s míg életet Remél tusakodván, haboktul hántatván, Azoktul vár mentséget, Végső pihenésig, élete végéig Vár mégis segétséget. Sőt az tengeren is, rút s...
Az rókáról és csipkéről. 2011-01-02 14:48:17
Az rókáról és csipkéről. Kergetik vala a rókát, és mikoron fel futna egy sevínyen, kapa egy csipkéhez, mely az ő tenerit igen meg sérté, és által gyaká. És mondá neki: Hogy engemet meg segítenél, azért futamám hozzád, és íme nagyobban sértél meg engemet. Kinek mondá az csipke: Vaj nem az az oka, róka, mert engemet is meg akarsz vala csalni, olyan módon, mint szoktál egyebeket?...
Az keselyről és az ganéj..... 2011-01-02 14:47:22
Az keselyről és az ganéj hajtó bogárról. A kesely kerget vala egy nyulat, és mikoron sohult semmi segétsége nem volna, és nem találna helyet, hol magát el rejtené, találkozék az bogárral, mely az ganéjt szokta az úton hajtani. Attól kezde segétséget kérni, kinek fogadá az bogár, hogy minden segétséggel akarna lenni neki, és ő ótalma alá venné őtet. Annak utána, mikoron látná...
Az paraszt emberről és.... 2010-12-31 17:57:41
Az paraszt emberről és Herculesről. Meg álla szekere a paraszt embernek egy mély sárba. Kezde könyergeni Hercules istennek, hogy meg segítené őtet. Szózat lőn mennyből hozzája, mondván: Balgatag ember, sujtold jól meg a lovakat, és tennen magad is tolj hátul a szekér kerekin, és úgy híjad Hercules segétségét, mert kilemben meg nem segít tégedet. Értelme. Az istenek ember...
Az juh pásztorról és szántó... 2010-12-13 14:32:59
Az juh pásztorról és szántó emberekről. Egy gyermek, mikoron valami magasdad helyen juhokat őrizne, és tréfába egy nehánszor farkast ivöltene, a szántó emberek mindenfelől oda futnak vala. És mikoron gyakorta csalta volna meg őket illyen módon, kezde végre ugyan bizonyába fel ivelteni és segétséget kérni, de amazok nem hínek neki, és a farkasok meg szaggaták az juhokat. Érte...
A farkasról 2010-11-07 09:51:58
A farkasról és daruról. Mikoron a farkas báránt ennék, az teteme, törtínetszerint, torkába akada. Keres, kér segétséget, nem míeli senki. Mindenek azt mondják, hogy mit torkosságával keresett, meg lelte. Végre sok hízelkedő beszéddel reá bírá az darut, hogy az ő hosszú nyakát torkába nyútaná, és a tetemet ki venné. Mikoron kegyig a daru ki vötte volna, és jutalmat kérne, meg cs...
Előző Következő
© 2002-2021 TVN.HU Kft.