TVN.HU felhasználók Blog bejegyzéseinek száma: 4451098 db
Találatok száma: 78
Előző Következő
Egyetemes egyháztörténet 2019-03-13 11:53:10
3.11.3. A XII. századi misztika; Clairvaux-i (Szent) Bernát (10901153), a cisztercita és a premontrei rend A XII. század egyik legnagyobb alakja Clairvaux-i Bernát volt, a 2. keresztes hadjárat szervezője (11471149), amelyben a német és francia királyok is részt vettek, demonstrálva az egyetemes keresztyénséget. Egyrészt a misztikus teológiát képviselte, amelynek az volt a...
Egyetemes egyháztörténet 2016-07-22 12:01:46
III.11.2.Az üdvösségkérdés a skolasztikus teológiában - via antiqua (Aquinoi Tamás); via moderna (Occam Vilmos - 1285-1349); búcsúgyakorlat A középkori emberek általában vallásosak voltak. Mint minden hívő ember, vágytak az üdvösség után, csak azt nem tudták, hogyan lehet abban részesülni. Az egyház pedig nem adott kielégítő választ kérdéseikre, mivel a teológia - akármelyik...
Egyetemes egyháztörténet 2016-07-22 12:00:57
III.11. Teológiai fejlődés a XII-XIII. században III.11.1 A skolasztikus teológia fejlődése; Canterbury Anselmus (1033-1109); "Cur Deus homo?"; Aquinoi Tamás (1225-1274); ordo-elmélet A XII. században tovább fejlődött a teológia is. A Szentírást és a hivatalos egyházi döntéseket nem kérdőjelezték meg, de egyre inkább érteni is akarták, ill. logikus gondolkodással meg akart...
Egyetemes egyháztörténet 2016-07-22 11:59:57
III.10. A pápai világuralom kora - 1122-1294 A XII. században III. Sándor (1159-1181) pápa éles ellentétbe került I. Frigyes Barbarossa (1159-1190) német császárral. Barbarossa szerint a pápaság és a császárság két önálló dolog, amelyek Isten kezéből származnak, egyenrangúak és egymás mellett állnak. Újra vissza akarta állítani a régi Római Birodalmat és meg akarta szerezni a...
Egyetemes egyháztörténet 2016-07-22 11:59:06
III.9. Az egyház és az erőszak (Tertullianustól Nagy Gergelyig); A keresztes háborúk (1096-1270) és következményei Az invesztitúra-harc az egyház győzelmével fejeződött be. Az egyháznak ezzel nagy tekintélye lett az egész társadalomban. Ha Kelettel kapcsolatban az államegyház létrejöttét szoktuk emlegetni, akkor Nyugaton ebben az időben majdnem egyházállamról lehet beszélni...
Egyetemes egyháztörténet 2016-07-22 11:58:05
III.8 Az invesztitúra-harc (1056-1122); VII. Gergely és IV. Henrik; Canossa (1077); Wormsi konkordátum (1122) Az egész középkoron át folyt a pápa és a világi fejedelmek közötti hatalmi harc. A XI. és XII. század éles küzdelmet hozott, különösen az ún. invesztitúra-harc. Az invesztitúra azt jelenti, hogy tisztviselők kinevezése, ebben az esetben elsősorban egyházi tisztvisel...
Egyetemes egyháztörténet 2016-07-20 19:40:19
III.7.1.A szerzetesség szerepe az egyházban és a társadalomban a XI. században Még közelebbről meg kell néznünk, hogy mi is volt a szerzetesek feladata és szerepe a kor vallásos életében. A földi város (Augustinus!) - mondták - két oszlopon nyugszik. Az egyik oszlop azokból áll, akik világi fegyverzetben járnak, ők a nemesek, a másik olyanokból áll, akik lelki fegyver...
Egyetemes egyháztörténet 2016-07-20 19:39:34
III.7. Kolostorok és szerzetesek - X-XI.század; reformmozgalmak; Cluny A kolostorok a VIII-IX. század folyamán a földesurak hatalmába kerültek - az urak sokszor azt csináltak, amit akartak -, s a kolostor épülete és a szerzetesek is "családi tulajdonba" mentek át; minden bevétel az úré volt; előfordult, hogy a szerzetesek ilyen körülmények között éheztek. Nem csoda, hogy a...
Egyetemes egyháztörténet 2016-07-20 19:38:52
III.6. A IX-X század - feudalizmus és egyházi reformmozgalmak; isteni béke Már rámutattunk a szerzetesek reformtevékenységeire. A X. században ismét a kolostorokból indult ki a reformmozgalom, amely egyházon belüli megújulást hozott. A IX-X. században a pogányok (többek között a magyarok is) gyakran támadták a kolostorokat, ezért azokat a világi urak vették védelmükbe...
Egyetemes egyháztörténet 2016-07-20 19:38:09
III.5. 1054 - A nagy egyházszakadás nyilvánvalóvá válik; kulturális különbségek; teológiai különbségek; képtisztelet; filioque; politikai érdek; Ochridai Leo; Humbertus Nagy Károly annak idején lényegében nem akarta tudomásul venni, hogy Keleten is vannak keresztyének. 1054-ben végleges szakadás történt, ami nem okozott nagy felháborodást, mert a gyakorlatban régóta k...
Előző Következő
© 2002-2021 TVN.HU Kft.