TVN.HU felhasználók Blog bejegyzéseinek száma: 4409568 db
Találatok száma: 11
Előző Következő
Imádság 2019-06-07 20:32:09
,,Ha a farizeusok imája képmutató, a pogányoké pedig gépies, akkor a keresztyének imájának a képmutató imádsággal ellentétben igaznak és őszintének, a gépiessel szemben pedig tudatosnak és meggondoltnak kell lennie. Jézus azt kívánja, hogy teljes szívünkből és értelmünkből imádkozzunk. Akkor majd imánk igaz fényben tündököl - és nem válik sem a szavak értelmetlen ismét...
Egy nyáj és egy pásztor 2017-10-09 14:55:28
Egy nyáj és egy pásztor "Hallgatnak majd az én szómra" János 10,16 Jézus azt mondja, hogy az üdvösség nemcsak a zsidóké, hanem a pogányoké is. És mi erre a zsidók reakciója? Olvasd el a 18-21. verseket. Máskor pedig azt hangoztatták: Ábrahám fiai vagyunk. Vgy gondoljunk csak Jónásra, amikor Ninivébe, és Péterre, amikor a pogány Kornéliusz házához kellett mennie. Jézus azt...
Gazdagság a pogányok számára 2016-07-07 08:28:15
Gazdagság a pogányok számára Textus: Római levél 11,11-12 ,, Annakokáért mondom: Avagy azért botlottak-e meg, hogy elessenek? Távol legyen, hanem az ő esetük folytán lett az üdvösség a pogányoké, hogy ők felingereltessenek. Ha pedig az ő esetük világnak gazdagsága, és az ő veszteségük pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességük." Sok ember számára a kivál...
2013. október 17. Antióchiai Szent Ignác 2013-10-17 07:50:18
2013. október 17. Antióchiai Szent Ignác Ünnepe: október 17. Szent Ignác a II. század elején szenvedett vértanúságot. Tudva, hogy Isten nem feledkezik meg róla, megerősíti a küzdelemben, vállalta a püspöki szolgálatot és a vértanúságot. Valószínűleg Szíriában született az első század közepén. Antiochiában Euodiosz püspök után Szent Péter második utóda volt. Antio...
A Katolikus Biblia 2011-03-17 16:09:03
A Katolikus Biblia Újszövetség /Szent István Társulat/ Szent Júdás levele Júd 1 Júd 1.1 Júdás, Jézus Krisztusnak a szolgája, Jakabnak meg a testvére, az Atyaistenben szeretett és a Jézus Krisztusnak megtartott meghívottaknak. Júd 1.2 Irgalomban, békében és szeretetben bőven leg...
amelyben Kenderice Ákos ... 2011-02-21 23:03:54
NYOLCADIK FEJEZET amelyben Kenderice Ákos hősiesen kihúzza a dugót a csónakból, Pál is fogságba esik, a támadás összeomlik, a hadizsákmányt megsütik, Szinyák kísértetet játszik a Kék Duna keringő Hangjainál 1. Tuka az óráját nézte, amely a sátorrúdra volt csatolva. - Öt perc múlva tizenkettő. Gyerünk! Óvatosan átlépték a homokba rajzolt térképet, s lementek...
A Katolikus Biblia 2011-02-09 11:52:55
A Katolikus Biblia Újszövetség /Szent István Társulat/ Rómaiaknak írt levél Róm 1 Róm 1.1 Pál, Krisztus Jézus szolgája, meghívott apostol, akit az Isten kiválasztott evangéliumának hirdetésére, Róm 1.2 amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért, Róm 1.3 Fiáról, Jéz...
Biblia olvasás! 2009-07-10 10:32:21
2009. július 10. - Károli Biblia - Ó és Új olvasóterv Zsolt 10-12 Zsolt 10 1 Uram, miért állasz távol? Miért rejtőzöl el a szükség idején? 2 A gonosznak kevélysége miatt sanyarog a szegény. Essenek foglyul a cseleknek, a miket koholtak. 3 Mert dicsekszik a gonosz az ő lelkének kivánságával, és a fösvény megveti és szidja az Urat. 4 A gonosz az ő...
Pál Rómabeliekhez írt levele11 2008-03-30 22:38:07
1 Mondom tehát: Avagy elvetette-é Isten az ő népét? Távol legyen; mert én is izráelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benjámin nemzetségéből való. 2 Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert. Avagy nem tudjátok-é, mit mond az írás Illésről? a mint könyörög Istenhez Izráel ellen, mondván: 3 Uram, a te prófétáidat megölték, és a te oltáraidat lerombolták; és...
Pál Rómabeliekhez 3. 2008-03-25 21:49:46
1 Mi tekintetben különb hát a zsidó? vagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek? 2 Minden tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten reájok bízta az ő beszédeit. 3 De hát hogy ha némelyek nem hittek? Vajjon azoknak hitetlensége nem teszi-é hiábavalóvá a...
Előző Következő
© 2002-2019 TVN.HU Kft.