TVN.HU felhasználók Blog bejegyzéseinek száma: 4415793 db
Találatok száma: 18
Előző Következő
szeretettel 2011-05-16 15:21:11
Komjáthy Jenő Imádság Imádkozom: Vegyétek őt körül Rajongva, tiszta szellemek! Adjátok néki boldog örökül, Mit édes ajka hőn rebeg. Lepjétek el! Mellette álljon őrt Virrasztva, aggva mindegyik, Körötte vonjatok ti légi kört, Álom s valószín gyermeki! Fejlő valóság, titkos Vágyerő...
Királyok 2. könyve 6. fejezet 2011-01-09 12:22:07
KIRÁLYOK II. KÖNYVE 6.fejezet 1. És mondának a próféták fiai Elizeusnak: Ímé ez a hely, a hol nálad lakunk, igen szoros nékünk; 2. Hadd menjünk el, kérlek, a Jordán mellé, hogy mindenikünk egy-egy fát hozzon onnét, hogy ott valami hajlékot építsünk magunknak, a melyben lakjunk. És monda: Menjetek el! 3. És monda egy közülök: Nyugodj meg rajta, és jőjj el a t...
Királyok 2. könyve 3. fejezet 2011-01-04 11:28:12
KIRÁLYOK II. KÖNYVE 3.fejezet 1. Jórám pedig, az Akháb fia kezde uralkodni Izráelen Samariában Josafátnak, a Júda királyának tizennyolczadik esztendejében, és uralkodék tizenkét esztendeig. 2. És gonoszul cselekedék az Úrnak szemei előtt, de nem annyira, mint az ő atyja és anyja; mert elrontá a Baál képét, a melyet az ő atyja készíttetett volt. 3. De mindazá...
Királyok 1. könyve 20. fejezet 2010-12-30 13:20:16
KIRÁLYOK I. KÖNYVE 20.fejezet 1. És Benhadád, Siria királya összegyűjté egész seregét, és harminczkét király volt ő vele és nagyon sok ló és szekér, és felméne és megszállá Samariát, és ostromolni kezdte azt. 2. És követeket küldött Akhábhoz, az Izráel királyához a városba; 3. És azt izené néki: Azt mondja Benhadád: A te ezüstöd és aranyad az enyém, a te fel...
Bibliai tanítások 2010-11-02 17:06:45
Bibliai tanítások /onlinebibliaora.hu/ "Vajjon érted-é, a mit olvasol?" 5. 2010. június 26. 20:10 Kedves Testvérünk! Az idézet az Apcsel 8-ból való. Az Írás szerint Fülöp apostol tette fel ezt a kérdést az etióp kincstárnoknak. Elhatároztuk, hogy esetenként egy-egy Ige vagy Igeszakasz kapcsán mi is feltesszük ezt a kérdést, és igyekszünk az abban fellelhető nehezebben...
Bírák könyve 16.rész 2010-07-31 11:54:50
BÍRÁK KÖNYVE 16.fejezet 1. És elment Sámson Gázába, és meglátott ott egy parázna asszonyt, és bement hozzá. 2. A gázabelieknek pedig mikor megmondották, mondván: Ide jött Sámson! körülvevék őt, és leselkedének ő utána egész éjszakán át a város kapujában, és hallgatóztak egész éjjel, és azt mondták: Reggel, ha világos lesz, megöljük őt. 3. És aluvék Sámson...
János evangéliuma 9-10-es 2010-01-20 11:14:32
János 9 1 És a mint eltávozék, láta egy embert, a ki születésétől fogva vak vala. 2 És kérdezék őt a tanítványai, mondván: Mester, ki vétkezett, ez-é vagy ennek szülei, hogy vakon született? 3 Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei; hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. 4 Nékem cselekednem kell annak dolg...
János 10. fejezete 2008-02-13 13:59:33
János Evangyélioma 10. rész 1. Bizony, bizony mondom néktek: A ki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az és rabló. 2. A ki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. 3. Ennek az ajtónálló ajtót nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; és a maga juhait nevökön szólítja, és kivezeti őket. 4. És mikor kiereszti az ő juhait, előttök...
Előző Következő
© 2002-2019 TVN.HU Kft.