TVN.HU felhasználók Blog bejegyzéseinek száma: 4393349 db
Találatok száma: 36
Előző Következő
A Katolikus Biblia 2011-02-08 12:59:27
A Katolikus Biblia Újszövetség /Szent István Társulat/ Apostolok Cselekedetei ApCsel 1 ApCsel 1.1 Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus ApCsel 1.2 egészen addig a napig, amelyen azután, hogy útbaigazítást adott a Szentlélek által kiválaszt...
Szent Gál 2010-10-16 12:34:12
SZENT GÁL (GALLUS) misszionárius Október 16. *Írország, 550 körül +Sankt Gallen mellett, 620. október 16. Száz évvel a halála után így ír róla a Sankt Gallen-i kolostor egyik krónikása: ,,Az a férfi, akit atyáink hagyománya szerint Gálként tisztelünk, nemes származású, s még nemesebb erkölcsű ember volt. Gyermekkorát Hibernia szigetén (Írország) töltötte, s kicsi korától f...
A Katolikus Biblia 2010-10-11 12:40:49
A KATOLIKUS BIBLIA Szent István Társulat Folytatás..... Ter 28 Ter 28.1 Erre Izsák hívatta Jákobot és megáldotta. Utasítást adott neki, és így szólt: "Ne végy magadnak feleséget Kánaán leányai közül. Ter 28.2 Kelj útra, és menj Paddan-Aramba, Betuelnek, anyád atyjának házába és onn...
Bibliaiskola 2010-06-29 17:32:39
Bibliaiskola / Bibliaéve.hu / 47. Péter első levele - A család 1. Péter első levele Péter első levele eligazítást ad azoknak a korai keresztyéneknek, akiket igaztalan vádak érnek pogány környezetük részéről. A szerző abban segíti a címzetteket, hogy megértsék, kik is ők valójában, miben különböznek a körülöttük élő...
Függetlenül attól amit látunk 2010-02-06 15:22:19
Zsid 11,1-16. 1 A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. 2 Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. 3 Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. 4 Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, és ezáltal nyert bizo...
Mózes 3. könyve 25.fejezet.. 2009-11-27 14:01:43
MÓZES HARMADIK KÖNYVE 25.fejezet 1 Azután így beszélt az ÚR Mózeshez a Sínai-hegyen: 2 Szólj Izráel fiaihoz, és ezt mondd nekik: Amikor bementek arra a földre, amelyet én adok nektek, legyen nyugalma a földnek is az ÚR nyugalomnapjához hasonlóan. 3 Hat éven át vesd be meződet, és hat éven át mesd meg szőlődet, és takarítsd be termését. 4 De a hetedik e...
Szent Gál misszionárius 2009-10-16 08:34:31
SZENT GÁL (GALLUS) misszionárius Október 16. *Írország, 550 körül +Sankt Gallen mellett, 620. október 16. Száz évvel a halála után így ír róla a Sankt Gallen-i kolostor egyik krónikása: ,,Az a férfi, akit atyáink hagyománya szerint Gálként tisztelünk, nemes származású, s még nemesebb erkölcsű ember volt. Gyermekkorát Hibernia szigetén (Írország) töltötte, s kicsi korától f...
Biblia olvasás! 2009-06-23 14:50:09
2009. június 23. - Károli Biblia - Ó és Új olvasóterv Jób 7-8 Jób 7 1 Nem rabszolga élete van-é az embernek a földön, és az ő napjai nem olyanok-é, mint a béresnek napjai? 2 A mint a szolga kívánja az árnyékot, és a mint a béres reményli az ő bérét: 3 Úgy részesültem én keserves hónapokban, és nyomorúságnak éjszakái jutottak számomra. 4 Ha l...
Biblia olvasás! 2009-06-18 15:15:36
2009. június 18. - Károli Biblia - Ó és Új olvasóterv Eszt 4-6 Eszt 4 1 Márdokeus pedig megtudta mindazt, a mi történt; és Márdokeus megszaggatá ruháit, zsákba és hamuba öltözék, és a város közepére méne és kiálta nagy és keserves kiáltással. 2 És eljött a királynak kapuja elé; mert nem volt szabad bemenni a király kapuján zsákruhában. 3 És min...
Mai Biblia olvasás! 2009-06-02 08:39:41
2009. június 2. - Károli Biblia - Ó és Új olvasóterv 2Krón 27-28 2Krón 27 1 Huszonöt esztendős vala Jótám, mikor uralkodni kezde, és tizenhat esztendeig uralkodék Jeruzsálemben; az ő anyjának neve Jérusa vala, a Sádók leánya. 2 És kedves dolgot cselekedék az Úr előtt, mint az ő atyja, Uzziás is cselekedett vala, csakhogy nem méne az Úr templomáb...
Előző Következő
© 2002-2020 TVN.HU Kft.