TVN.HU felhasználók Blog bejegyzéseinek száma: 4383653 db
Találatok száma: 62
Előző Következő
Írás és Lélek 2019-04-10 07:20:35
,,Mert azt adtam előtökbe főképen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint; és hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint." (1Kor 15,3-4) Itt látod, hogy Pál az Írást hozza fel leghitelesebb tanújául, és megmutatja, hogy tanításunk és hitünk megtartásában nem támaszkodhatunk másra, mint a betű...
Isten rendelkezésére állok 2019-02-07 09:00:49
,,Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve." Galata 2,20 Amikor az Úr Jézus a kereszten meghalt, nemcsak hogy értem halt meg, hanem mint az én személyem! Amikor meghalt, valójában én is meghaltam. Mindaz, ami Ádám fiaként voltam, egész régi, gonosz, újonnan nem született énem a keresztre lett szögezve. Isten gondolatai szerint ezzel vége lett az én óemberi történetemne...
Pünkösd 2018-05-20 16:24:27
Ellen G. White - Apostolok története Pünkösd Amikor a tanítványok az Olajfák hegyéről visszatértek Jeruzsálembe, az emberek a bánat és levertség helyett örömet és győzelmet olvastak le arcukról. Már nem szomorkodtak szertefoszlott reményeik miatt. Látták a feltámadt Üdvözítőt és búcsúzása alkalmával tett ígérete állandóan fülükbe csengett. Krisztus parancsának...
Téli éj 2017-12-16 16:52:11
Petőfi Sándor TÉLI ÉJ Vad téli éj. Sürű hópelyhek esnek. Szélvész ragadja. S hátha nem hópelyhek? Talán egy őrült gondolatjai? Vagy összetépett lelkem rongyai. Közelg az éjfél. Fennvirasztva várom. Akkor kisértet látogat meg, három; Szent háromság, mely egykor vezetett: A hit, a remény és a szeretet. Nem élnek többé. Meggyilkoltatának. De éjfelenként sírjokból...
A “pokol” témája a bibliai történetekben 2017-07-06 23:00:43
A “pokol" témája a bibliai történetekben Korábban a “pokol" témája sok népies üzenethirdetőnek kedvenc témája volt. Számunkra ma szinte érthetetlen, hogy a pokollal való fenyegetéssel, és annak minden részletében kiszínezett ijedelmével, milyen félelmet öntöttek az emberekbe. Voltak szónokok, akiknél néha egy “sikeres" pokol-prédikáció után a...
"Gyűlölöd a gonoszságot" 2017-05-29 09:00:59
,,Gyűlölöd a gonoszságot" (Zsolt 45:8) Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Aligha lehetne jót találni egy olyan emberben, aki nem haragszik a bűnre. Aki az igazságot szereti, az gyűlöl minden hamis útat. A mi Urunk Jézus is mennyire gyűlölte a hamisságot, mikor a kísértés jött. Háromszor tört rá más-más formában és mindig ezen szavakkal lépett fel vele szemben: „...
"Ezt az Isten..." 2017-04-22 08:23:22
,,Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával" (ApCsel 5:31) A mi Urunk Jézus megfeszíttetett, meghalt, eltemettetett és felmagasztalva a dicsőség trónjára ült. Elvitathatatlan jog alapján Övé a mennyei szentély legmagasztosabb helye. Nagyon kedves gondolat az, hogy Krisztus felmagasztalása a mennyben helyettes felmagasztalás a mi részünkre. Ő felemel...
A csillagos ég lakói 2017-03-31 06:15:15
Szerzője ismeretlen számomra. .................................A csillagos ég lakói Napnak fényessége, Holdnak világossága, Éjszakának sötétsége, Napnak fényessége. Elszáll a lélek, Az égi mezőn, Isten karjában ringatózik csendesen. Csillagok vigyázzák álmát. A földi lét idelent álom, Az égi lét odafent álom. Amikor ez két álom összeér, Beteljesül az ember álma....
Erről a Jézusról... 2016-12-10 10:26:28
Erről a Jézusról próféták mind bizonyságot tesznek. (ApCsel 10,43) Ezért, aki az Írást valódi haszonnal akarja olvasni, ügyeljen arra, hogy abban Krisztust keresse, mert így bizonyosan megtalálja az örök életet. Ellenben ha Mózest és a prófétákat nem úgy tanulmányozom és tanulom, hogy [tudatában vagyok,] Krisztus az én üdvösségemért és minden ember üdvösségéért leszállt a m...
Reményik Sándor - A boldog búzaszem 2016-10-28 05:30:27
Reményik Sándor - A boldog búzaszem A Fáraóval eltemettetett, Nem termőföldbe, hanem sziklasírba... Az ember azalatt szántott-vetett, Kalásztengereket zizegtetett: A föld erőt aratásra hívta. Aztán - átok lett kezén a kenyér, Pipacs helyett, kalász közt vér piroslott, S a tar mezőkre lehullott a dér. Ugar felett halál-köd lebegett... De lányszemekbe...
Előző Következő
© 2002-2019 TVN.HU Kft.