TVN.HU felhasználók Blog bejegyzéseinek száma: 4399115 db
Találatok száma: 34
Előző Következő
Útravaló – 2019. augusztus 14. 2019-08-14 11:01:28
Időnként elhangzik tanácsként is a correctio fraterna - magyarul a testvéri feddés. Ezen a téren kétféleképpen lehet hibázni: az egyik, hogy minden apróságot észreveszünk és szóvá teszünk, ezzel ellehetetlenítjük az egymás közti kapcsolatot. A másik, hogy a személyi (lelkiismereti) szabadság elhíresült tiszteletben tartása miatt nem teszünk szóvá soha semmit. Kényelmesebb ne...
Mai üzenet... 2014-03-05 12:07:29
Máté 5:43-48 ''Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind...
Mózes 3. könyve teljes fejezet; 1-27-ig 2012-08-25 19:31:40
Mózes 3. könyve teljes fejezet; 1-27-ig Mózes 1. fejezet 1 Szólítá Mózest és beszéle vele az Úr a gyülekezet sátorából, mondván: 2 Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Ha valaki közületek áldozni akar az Úrnak: barmokból, tulok- és juhfélékből áldozzatok. 3 Ha tulokféléből áldozik egészen égőáldozattal: hímmel és éppel áldozzék. A gyülekezet sátorán...
szeretettel 2012-04-22 10:52:01
PLATÓN 1. Állam ... akkor keletkezik, ha az egyén már nem önellátó, hanem sok mindenre szüksége van... 2. ...ha a munkában elszalasztjuk az alkalmas időpontot, kárt vallunk. 3. ...egy ember képtelen eredményesen űzni sokféle mesterséget. 4. ...nem azért alapítunk államot, hogy abban egy népré...
Biblia olvasás! 2012-04-16 09:45:56
Károli Gáspár - Mózes első könyve - A teremtésről - 39. fejezet 1 József pedig aláviteték Égyiptomba és megvevé őt az Ismáelitáktól, kik őt oda vitték vala, egy égyiptomi ember Pótifár, a Faraó főembere, a testőrök főhadnagya. 2 És az Úr Józseffel vala, és szerencsés ember vala és az ő égyiptomi urának házában vala. 3 Látá pedig az ő ura, hogy az Úr v...
Biblia olvasás! 2012-04-08 11:48:01
Károli Gáspár - Mózes első könyve - A teremtésről - 38. fejezet 1 És lőn abban az időben, hogy Júda elméne az ő atyjafiaitól, és betére egy Adullámbeli férfiúhoz, kinek neve Khira vala. 2 És meglátá ott Júda egy Súah nevű Kanaánbeli férfiúnak leányát, és elvevé azt, és beméne hozzá. 3 És az fogada méhében és szűle fiat, és nevezé nevét Hérnek. 4...
Biblia olvasás! 2012-03-29 14:10:27
Károli Gáspár - Mózes első könyve - A teremtésről - 31. fejezet 1 És meghallá a Lábán fiainak beszédét, kik ezt mondják vala: Valamije volt atyánknak, mind elvette Jákób; és atyánkéból szerezte mind e gazdagságot. 2 És látá Jákób a Lábán orcáját, hogy ímé nem olyan ő hozzá mint annakelőtte. 3 Monda pedig az Úr Jákóbnak: Térj meg atyáid földére, a te r...
Bölcsesség-ek 2011-11-22 15:15:20
Háborúzás közben nem lehet Istent dicsőíteni, és nem lehet bűntudat nélkül ölni! /Nagy Bandó András/ Ahol a vér és a szenvedély beszélnek, nincs sok szava az értelemnek. /Márai Sándor/ Az igazság egy átmeneti dolog, amely végül véget ér; de a lelkiismeret örökkéva...
1Királyok 1-5-ig 2011-09-03 11:21:33
1 Királyok Könyve KIEMELÉS TŐLEM=VÁLASZTÁSOM,H. ÚJRA ÍROM, ÉPP ITT TARTOK BIBLIAOLVASÁSOMBAN, KICSIT ELŐRÉBB A 2. KÖNYVNÉL, HAMAR UTOL FOGOM ÉRNI MAGAM. SZERETEK AZ EGYETLEN - MEGGYŐZŐDÉSEM SZERINTI EGYETLEN IGAZ HIT SZENT SZAVÁBÓL IDÉZNI -, MELY KÉPESSÉ TETT ARRA, HOGY Felismerjem Ő AZ EGYETLEN, A MINDENHATÓ! Ő A LEGREMÉNYTELENEBB HELYZETEKBŐL IS MINDIG SEGÍTŐT, SEGÍTŐ...
Nehémiás könyve 10. fejezet 2011-05-05 11:50:00
NEHÉMIÁS KÖNYVE 10.fejezet 1. A megpecsételt kötéseken pedig ott valának: Nehémiás, a király helytartója, a Hakhalia fia és Sédékiás; 2. Serája, Azariás, Jeremiás, 3. Pashur, Amaria, Malakiás, 4. Hattus, Sebánia, Malluk, 5. Hárim, Merémóth, Abdiás, 6. Dániel, Ginnethón, Bárukh, 7. Mesullám, Abija, Mijámin, 8. Maazia, Bilgai, Semája;...
Előző Következő
© 2002-2020 TVN.HU Kft.