TVN.HU felhasználók Blog bejegyzéseinek száma: 4393160 db
Találatok száma: 11
Előző Következő
Varga László püspök atya gondolatai 2019-09-05 08:17:50
Óriási szellemi harc dúl most a világban, ahogy ez Varga László püspök atya tanításaiból is kiderül. Az Örökimádás, hatalmas fegyver a gonosz ellen!I Itt idézem újra Mózes második könyvéből a 17. fejezetből az ide illő részt: "Valahányszor Mózes aztán felemelte kezét, győzedelmeskedett Izrael. Ha azonban egy kissé leeresztette, Amalek kerekedett felül. Mózes keze azo...
Visszatérés Istenhez 2017-05-28 18:51:46
Visszatérés Istenhez Textus: 1Sám 30:6 Lekció: 1Sám 30 Van egy legenda amely arról szól, hogy az ördög elhatározta, hogy kiárusítást rendez. A kiárusítás napján eszközeit közszemlére tette, és mindegyikre ráírta az eladási árat. Számos eszköz sorakozott egymás mellett: gyűlölet, irigység, féltékenység, csalás, kíván...
1Sámuel 26-31-ig terjedő fejezetei 2016-10-02 21:44:01
1Sámuel 26. fejezete 1Idővel Zif emberei elmentek Saulhoz Gibeába, és így szóltak:,,Nemde Hakila dombján rejtőzködik Dávid, a Jesimonnal szemben?"2Saul erre fölkerekedett, és lement Zif pusztájába. Háromezren voltak vele, Izrael válogatott emberei, hogy felkutassák Dávidot Zif pusztájában.3Saul Hakila dombján, a Jesimonnal szemben ütött tábort az út mentén, Dávid ped...
Akik nem félik Istent 2016-09-18 07:56:34
,,Jó lesz-é az, ha egészen kiismer benneteket?" (Jób 13:9) Azok, akik Isten népét nyomorgatják, és igyekeznek őket háborgatni, nem félik Istent. Azok akik megpróbálják Isten gyermekeit letéríteni a helyes útról, szinté nem félik Istent. Ez kitűnik abból, amire Mózesnek figyelmeztetnie kellett Izrael népét. Izraelnek ki kellett irtania Amálek népét. ,,Megeml...
2Sámuel 1–5:25-ig terjedő fejezetei 2016-08-04 21:39:43
1. fejezet 1És történt Saul halála után, miután Dávid visszatért az amálekiták megveréséből, hogy Dávid két napig Ciklágban maradt.2A harmadik napon pedig íme, egy férfi jött a táborból, Saultól, megszaggatott ruhában és porral hintett fővel. Odaérve Dávidhoz, mindjárt a földre vetette magát, és leborult.3Dávid erre így szólt hozzá:,,Honnan jössz?, mire ő ezt felelte ne...
A Katolikus Biblia 2010-11-04 17:03:28
A Katolikus Biblia Ószövetség /Szent István Társulat/ Sámuel II. könyve 2Sám 1 2Sám 1.1 Saul halála után, az amalekiták elleni csatából hazatérve Dávid két napig Ciklagban maradt. 2Sám 1.2 A harmadik nap egy ember érkezett Saul táborából. A ruhája meg volt szaggatva és hamu volt...
Sámuel 2. könyve 1. fejezet.. 2010-10-23 13:44:00
SÁMUEL II. KÖNYVE 1.fejezet 1. És lőn Saul halála után, mikor Dávid visszatért az Amálekiták legyőzéséből, és Dávid két napig Siklágban időzött: 2. Ímé a harmadik napon egy férfi jöve a táborból Saultól, és az ő ruhái megszaggatva valának, fején pedig föld vala; és a mikor Dávidhoz ért, leesék a földre, és meghajtá magát. 3. Monda pedig néki Dávid: Honnét...
Sámuel 1. könyve 30. fejezet.. 2010-10-18 12:52:52
SÁMUEL I. KÖNYVE 30.fejezet 1. És történt, hogy a mikor Dávid harmadnapon embereivel Siklágba megérkezék, ímé az Amálekiták betörének a déli vidékre és Siklágba, és leverték Siklágot, és felégették azt tűzzel. 2. És fogságba hurczolák az asszonyokat, a kik benne valának, kicsinytől fogva nagyig; senkit sem öltek meg, hanem elhurczolták, és elmentek az ő útjokra...
Reckless Rites 2010-07-04 19:47:30
Vajon az izraeliek csupán a palesztin ,,terrorizmus" vétlen áldozatai? Vajon diaszpóra-léte során a zsidóság mindenkor és mindenhol ártatlanul volt kitéve a környező többségi társadalom előítéletességének, gyanakvásának és ellenségességének? Vajon vallási-történelmi okokból ,,eleve" távol áll tőlük bármiféle erőszakosság? ...
Bibliai történet...Dávid 2009-07-29 09:31:00
Dávid király Egy amalekita viszi a hírt Dávid táborába Izráel nagy vereségéről. Monda néki Dávid: Mond meg kérlek nekem, mint lőn a dolog? Ő pedig felele: Megfutamodék a nép a harczból, és a nép közül nagy sokaság esett el, és meghalának. Sőt Saul is és Jonathán az ő fia me...
Előző Következő
© 2002-2020 TVN.HU Kft.