TVN.HU felhasználók Blog bejegyzéseinek száma: 4283708 db
Találatok száma: 142
Előző Következő
A növény 2016-11-06 23:02:46
arisztotela A növény, amely még 70 fölöttieknél is javítja a szemet, erősíti a látást, leviszi a szemnyomást Tudományosan bizonyították, hogy a képen látható gyógynövény csodát tesz a szem betegségeivel akkor is, ha egy fertőzésről van szó vagy idősebbeknél felmerülő látás problémákról, amelyeket okozhat az öreg-szeműség, hályog vagy makula degeneráció. A C-vitamin, Glycos...
tini 2016-09-13 22:13:19
Tinédzser pszicho 1. Fejezet: A lúzer A 176-180 testmagasságával megközelíti a fehérszínű és a sötétzöld ablakkeretes, illetve a függőleges oszlopos középiskolának a nyitott bejáratát ebben a tavaszi napsütésben, amely beragyogtassa az egész folyosót, amin végighalad. És iszonyat dühösen az orra után megy, miközben a fekete, vállig érő vékony egyenes haja az arc...
Várnai Zseni: ÖREG NŐ SÓHAJT 2016-09-02 20:11:22
Várnai Zseni: ÖREG NŐ SÓHAJT Csak addig fájt, amíg harcoltam érte, amíg a lelkem égőn rátapadt, s egy reggelen rájöttem, hogy hiába: az ifjúság már tőlem elszaladt. Lemostam minden kendőzést magamról, hajamat sem festettem újra már, mint vert vezér, a fegyverem leraktam, s olyan vagyok most, mint egy téli táj. Mint a felhőkbe nyúló hegytetők...
jó tv-zést 2016-08-14 00:19:51
...
Szemvidító fű 2016-08-13 13:01:38
A NÖVÉNY, AMELY MÉG 70 FÖLÖTTIEKNÉL IS JAVÍTJA A SZEMET, ERŐSÍTI A LÁTÁST, LEVISZI A SZEMNYOMÁST Tudományosan bizonyították, hogy a képen látható gyógynövény csodát tesz a szem betegségeivel akkor is, ha egy fertőzésről van szó vagy idősebbeknél felmerülő látás problémákról,...
A ma­gyar siker után min­den erőt moz­gó­sí­tott a .... 2016-06-22 20:21:58
3:3 Ma­gyar­or­szág-Por­tu­gá­lia dön­tet­lent ját­szott! A fran­cia rend­őrök ké­szen­lét­ben áll­nak a sta­dion előtt, igye­kez­nek meg­előzni min­den össze­tű­zést! Még mindig elképesztően feszült a hangulat a lyoni stadionban! 3:3 lett az eredmény a magyar-portugál meccsen! Bombakereső kutyákkal és elképesztő tömeggel sorakozott fel a francia rendőrség a nagyvárosban! Mi lesz...
Az elengedésnek több szintje van 2016-06-08 10:40:56
Az elengedésnek több szintje van, amelye közül az első és legegyértelműbb a fizikai szintű elengedés. Fizikai elengedés A mindennapi testmozgás és különféle gyakorlatok rendszeres elvégzése fontos a régi energia kitisztítása és egy új, könnyebb, vonzóbb rezgés létrehozása szempontjából. Ennek számos oka van. Először is felszabadít minden olyan érzelmi traumát vagy szomorú em...
Gyökössy Endre: Írásai 2016-05-03 08:36:42
Gyökösy Endre Gyökössy Endre: Recept - Igehirdetésének egyik mondata hozott ide. - Örülök, hogy eljött, foglaljon helyet, s mondja el, mi volt az a mondat. - ,,A félretett, az összegyűjtött harag felgyülemlik, és - azt hiszem, így hangsúlyozta - gyűlölet lesz belőle, s azt öli, aki gyűlöl, lassan, de biztosan." Ugye Pál apostolt idézte: a nap...
Hogyan olvass el lazán heti 5 könyvet 2016-03-16 13:45:03
Ami­kor az egész éle­ten át tartó tanu­lás kap­csán a mini­mum heti egy könyv elol­va­sá­sá­nak fon­tos­sá­gá­ról beszé­lek, meg szok­tam emlí­teni, hogy nekem a heti 4-5 könyv elol­va­sása sem okoz gon­dot. Ilyen­kor a leg­több ember a szí­vé­hez kap, és valami rend­kí­vüli képes­ségre gon­dol. Pedig nincs mögötte sem­mi­lyen TITOK, pél­dául vil­lám­ol­va­sás, vagy ilyes...
Gyógyító hangok 2015-09-21 09:09:07
Hang és zene mint gyógyító információ Dr. Sági Mária Az élő­vi­lág leg­fon­to­sabb in­for­má­ció­inak köz­ve­tí­tő­je a hang. Az ál­la­tok vi­lá­gá­ban ugya­núgy, mint az em­be­rek­nél. Je­len írás­ban meg­kí­sé­rel­jük a han­gok és a ze­ne több­fé­le in­for­má­ci­ós ha­tá­sá­nak kí­sér­le­ti esz­kö­zök­kel tör­té­nő mér­he­tő­sé­gé­nek be­mu­ta­tá­sát is. Az ál­la­tok­ná...
Előző Következő
© 2002-2017 TVN.HU Kft.