TVN.HU felhasználók Blog bejegyzéseinek száma: 4307323 db
Találatok száma: 14
Előző Következő
Neved napján.. 2018-01-10 16:24:45
...
úgyis hiába 2016-10-11 06:13:19
...
Gyógyító hangok 2015-09-21 09:09:07
Hang és zene mint gyógyító információ Dr. Sági Mária Az élő­vi­lág leg­fon­to­sabb in­for­má­ció­inak köz­ve­tí­tő­je a hang. Az ál­la­tok vi­lá­gá­ban ugya­núgy, mint az em­be­rek­nél. Je­len írás­ban meg­kí­sé­rel­jük a han­gok és a ze­ne több­fé­le in­for­má­ci­ós ha­tá­sá­nak kí­sér­le­ti esz­kö­zök­kel tör­té­nő mér­he­tő­sé­gé­nek be­mu­ta­tá­sát is. Az ál­la­tok­ná...
Titkok 2014-11-21 17:31:44
Fiktív költőket kísért Pessoa szelleme Egy ködös, esős, december végi napon érkezik Lisszabonba Ricardo Reis, aki több mint másfél évtizedes önkéntes brazíliai száműzetéséből tér vissza hazájába. Fernando Pessoa egykori költőtársa, a hajdan az antikvitás bűvöletében élő orvos idegenül bolyong a megváltozott portugál fővárosban, amelyet felzaklatnak a szomszédos Spanyolorsz...
maradj még 2014-06-29 09:28:47
Szilàrd Skultèty: Maradj mèg Az illatod büvköre csalogat, Làgy kebled menedèket ad, Böröd selyme sìmogat, maradj még. Szìved dobbanàsa oltja szomjamat, Reggel ùgyis a magàny fogad, Mìg elhiszem a mosolyodat, kèrlek,maradj mèg. Az àlmot szètkergeti a...
a 2014-06-24 14:22:38
Szilàrd Skultèty: Maradj mèg Az illatod büvköre csalogat, Làgy kebled menedèket ad, Böröd selyme sìmogat, maradj még. Szìved dobbanàsa oltja szomjamat, Reggel ùgyis a magàny fogad, Mìg elhiszem a mosolyodat, kèrlek,maradj mèg. Az àlmot szètkergeti a...
SZeReLeM & BúCSúZáS - iDéZeT 2011-01-30 16:00:15
B-ánatos könnyek szálnak a szívemben Ú-gy fáj,hogy elváltam tőled CS-öndes kis házatokat nem járom Ú-gyis búcsúzom tőled angyalom Z-okogó szerető szived bánatot kér O-lykor,ha téged bánat ér M-inden szerelmedet szívből kívánom I-Sten veled,Isten megáldjon S-osefelejtsd el ki voltam én neked T-e fogadtál el szerető szívednek E-gyszer most búcsúzom tetőled N-e hidd,hog...
Fekete János 2010-12-29 15:33:28
Fekete János (Budapest, 1918. szeptember 4. - Budapest, 2009. október 23.) bankár, a Magyar Nemzeti Bank egykori elnökhelyettese. Életpályája [szerkesztés] Édesanyja korai halála után családja Szarvasra költözött. A numerus clausus miatt nem tanulhatott tov...
Kitalált államadósság 2010-11-04 08:22:44
Czike László Kiáltvány a magyarokhoz az államadósságról Rendszerváltás jelzáloggal Senki, sohasem látta azt a levezetést, vagy bizonylati alá­támasztást, amely hitelt érdemlően megmagyarázta, bizo­nyította volna: miből keletkezett a + 22 milliárd USD adósság, egyetlen év alatt - közvetlenül az első sza­bad választások előtt, 1990-ben? Hiszen 1973-1989. kö­zött mi...
x 2010-09-01 03:36:20
Gizella Lapu................................................................................2011-02-19 06:58:23 Öllős Edit - Időt­le­nül a tér­ben kép­ze­let szül­te sta­tisz­tá­kat ke­re­sek hogy közjátékfilmet ren­dez­hes­sek ma­gam előtt nyá­ja­kat te­rel­hes­sek mert van­nak még ki­bo­go­zat­lan sze­re­pek de ha meg­szó­lal­nék ne­vet­sé­ge­sek len­né­nek a fenn­t...
Előző Következő
© 2002-2018 TVN.HU Kft.